Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


10 - 11.9.2020.

Пријава рада за конференцију

УЛОГА И ЗНАЧАЈ КВАНТНЕ ТЕОРИЈЕ У СВЕТЛУ ЊЕНИХ НАЈНОВИЈИХ ДОСТИГНУЋА

Аутори:
1. Милан Пантић, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику, Serbia


Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab