Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

10 - 11.9.2020.

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 10.9.2020.
Обавјештење о прихватању апстракта 10.9.2020.
Рок за достављање радова 10.9.2020.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 10.9.2020.
Рок за пријаву учешћа 10.9.2020.
Конференција 10 - 11.9.2020.

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab