Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


10 - 11.9.2020.

Пријава рада за конференцију

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 7.7.2020.
Обавјештење о прихватању апстракта 15.7.2020.
Рок за достављање радова 10.8.2020.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 10.8.2020.
Рок за пријаву учешћа 15.8.2020.
Конференција 10 - 11.9.2020.

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab