Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


10 - 11.9.2020.

Пријава рада за конференцију

Uticaj procesnih parametara na čišćenje aluminatnog rastvora od primjesa gvožđa, cinka i bakra

Аутори:
1. Duško Kostić, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Vladimir Damjanović, Fabrika "Birač" a.d. Zvornik, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Митар Перушић, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Radislav Filipovic, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Zoran Obrenovic, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Vladan Mićić, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Dragana Kostić, Tehnološki fakultet Zvornik, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab