Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

9 - 10.9.2021.

РадовиУкупно: 85

ID Назив рада Аутори
5941 SOLAR RADIATION ATLAS FOR GRADIŠKA AND VIŠEGRAD (REPUBLIC OF SRPSKA)
Milica Preradović
5942 ТЕРМИЧКИ ВОЂЕНА ДЕХИДРАЦИЈА БИНУКЛЕАРНОГ [Ni2(en)2(H2O)6(pyr)]·4H2O КОМПЛЕКСА
Немања Стојановић, Александра Јанићијевић
5943 USE OF TERRACOTTA MATERIAL IN FORMATION OF FACADE SURFACES
Никола Цекић
5945 ОПТИМИЗАЦИЈА СИНТЕЗЕ НАНОКОМПОЗИТА СА ФУНКЦИОНАЛИЗОВАНИМ МАГНЕТНИМ НАНОЧЕСТИЦАМА
Тамара Тадић, Бојана Марковић, Зорица Вуковић, Александра Настасовић, Љиљана Суручић, Звјездана Сандић
5946 Influence of synthesis conditions on adsorption capacity of SBA-15/alginate adsorbent for removal ions of nickel(II) and lead(II) from aqueous solution
Đurica Katnic, Maja Kokunešoski, Aleksandra Šaponjić, Ana Valenta Šobot
5947 ФОНОНСКИ ДОПРИНОС ТОПЛОТНОЈ КАПАЦИТИВНОСТИ УЛТРАТАНКОГ КРИСТАЛНОГ ФИЛМА УНУТАР ЧИТАВЕ ТЕМПЕРАТУРСКЕ ОБЛАСТИ
Jovan Šetrajčić, Dušan Ilić, Стево Јаћимовски
5948 БИОМЕДИЦИНСКИ НАНОМАТЕРИЈАЛИ КАО НАНО-НОСАЧИ ЗА ЦИЉАНИ ТРАНСПОРТ И ИСПОРУКУ ЛЕКОВА
Jovan Šetrajčić, Sinisa Vucenovic, Љубиша Џамбас, Игор Шетрајчић, Стево Јаћимовски, Ана Шетрајчић-Томић
5949 SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF SBA-15 WITH SPHERICAL PARTICLES
Maja Kokunešoski, Zvezdana Baščarević, Svetlana Ilić, Ana Valenta Šobot
5950 PROLONGED EXPOSURE TO MESOPOROUS SILICA DECREASE CELL VIABILITY IN VITRO
Ana Valenta Šobot, Jelena Filipović Tričković, Aleksandra Šaponjić, Ana Grce
5951 ФАКТОРСКА АНАЛИЗА УТИЦАЈА ИМОБИЛИЗАЦИЈЕ ЕНЗИМА НА ХИДРОЛИЗУ СКРОБА ЗА ДОБИЈАЊЕ БИОЕТАНОЛА
Александар Савић, Саша Папуга, Маја Стојковић

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab