Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


9 - 10.9.2021.

Пријава рада за конференцију

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 1.7.2021.
Обавјештење о прихватању апстракта 15.7.2021.
Рок за достављање радова 10.8.2021.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 10.8.2021.
Рок за пријаву учешћа 20.8.2021.
Конференција 9 - 10.9.2021.

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab