Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


9 - 10.9.2021.

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 4.9.2021.
Обавјештење о прихватању апстракта 4.9.2021.
Рок за достављање радова 4.9.2021.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 4.9.2021.
Рок за пријаву учешћа 4.9.2021.
Конференција 9 - 10.9.2021.

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab