Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

9 - 10.9.2021.

Stanje i analiza naučnih časopisa u oblasti „Nauke o materijalima” za period 1981-2020

Аутори:
1. Predrag Dašić, SaTCIP Publisher Ltd., 36610 Vrnjačka Banja i Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija (VTM, Serbia


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab