Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

9 - 10.9.2021.

Energetski efikasni materijali u cilju smanjenja potrošnje energije u građevinarstvu

Аутори:
1. Marina Karić, Akademija strukovnih studija Šumadija (ASSŠ) – Odsek Trstenik, 37240 Trstenik, Serbia


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab