Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

9 - 10.9.2021.

ИЗАБРАНИ РЕЗУЛТАТИ И МОДЕЛОВАЊЕ ПРИМЕНЕ ЛАСЕРСКИХ СНОПОВА У СТОМАТОЛОГИЈИ НА БИО И ПРОТЕТИЧКИМ МАТЕРИЈАЛИМА

Аутори:
1. Đorđe Mirjanić, ЈЗУ Дом здравља Бања Лука , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milesa Srećković, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, Булевар Краља Александра 73, Serbia
3. Владан Мирјанић, Медицински факултет, Одсјек Стоматологија, Универзитет у Бања Луци, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Svetlana Pelemiš, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Aleksandar Bugarinović, Telekom, republikaa srpska BiH, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Dragan Družijanić, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, Serbia


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab