Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

9 - 10.9.2021.

Ekonomski aspekti primene savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju

Аутори:
1. Marija Marković Blagojević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Serbia
2. Mirjana Stevanović, Fakultet za menadžment Sremski Karlovci, Univerziteta „Union Nikola Tesla“ Beograd, Serbia
3. Bratislav Mikarić, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, Serbia


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab