Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

9 - 10.9.2021.

POVEZIVANJE SEKUNDARNIH MEMORIJA U RAID 0 I RAID 1 NIZ

Аутори:
1. Nikola Davidović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu::, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Slobodan Obradovic, Visoka skola stukovnih studija za IT, Serbia


Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab