Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


9 - 10.9.2021.

ФАКТОРСКА АНАЛИЗА УТИЦАЈА ИМОБИЛИЗАЦИЈЕ ЕНЗИМА НА ХИДРОЛИЗУ СКРОБА ЗА ДОБИЈАЊЕ БИОЕТАНОЛА

Аутори:
1. Александар Савић, Универзитет у Бањалуци, Технолошки факултет, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Саша Папуга, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Маја Стојковић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Дамир Дубов, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Сажетак рада

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab