Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


9 - 10.9.2021.

ОПТИМИЗАЦИЈА СИНТЕЗЕ НАНОКОМПОЗИТА СА ФУНКЦИОНАЛИЗОВАНИМ МАГНЕТНИМ НАНОЧЕСТИЦАМА

Аутори:
1. Тамара Тадић, Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију, Serbia
2. Бојана Марковић, Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију, Serbia
3. Зорица Вуковић, Serbia
4. Александра Настасовић, Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију, Serbia
5. Љиљана Суручић, Медицински факултет Бања Лука , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Звјездана Сандић, Природно-математички факултет Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Antonije Onjia, University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy,, Serbia


Сажетак рада

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab