Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

9 - 10.9.2021.

УТИЦАЈ ВРСТЕ КОМПОНЕНТНИХ МАТЕРИЈАЛА НА ЧВРСТОЋУ САМОУГРАЂУЈУЋЕГ БЕТОНА ПРИ ПРИТИСКУ

Аутори:
1. Гордана Броћета, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Војводе С. Степановића 77/3,, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Aleksandar Savić, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73, 11120 Београд, Serbia
3. Марина Латиновић, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Жарко Лазић, Институт за грађевинарство д.о.о. Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab