Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


1 - 2.9.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

XII međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ će se održati 1. i 2. septembra 2019.

Sažetak rada i ključne riječi sa naznakom simpozijuma dostaviti najkasnije do 1. avgusta 2019.

Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 3. avgusta 2019

Krajnji rok za dostavu kompletnog rada je 15. avgust 2019.

Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije.

Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije. 

Prihvaćeni radovi nakon recenziranja biće objavljeni u časopisu „Contemporary materials“ ili u zborniku radova.

Kotizacija za učešće na konferenciji je 100KM po radu/neto, do 19. avgusta 2019. godine.

Troškove poreza, bankarske provizije i troškove pri inostranom plaćanju kotizacije snose učesnici konferencije.

Za instrukcije za plaćanje i uplatu kotizacije obratiti se agenciji UNIS TOURS, Kralja Alfonsa XIII 7, 78000 Banja Luka (Telefon: +387 51 340 966, Faks: +387 51 340 968 e-pošta: drasko.sukalo@unistours.com, Web: www.unistours.com).

Za uplate unutar države broj računa je sljedeci: Nova banka ad, 555-007-00211062-93. Za uplate iz inostranstva preuzmite instrukcije za plaćanje.

Pri uplati kotizacije obavezno naznačiti vaš ID broj.
Učesnici sami snose troškove smještaja.

Program rada sa spiskom učesnika međunarodnog naučnog skupa Savremeni Materijali 2019 će biti dostupan najkasnije do 20. avgusta 2019. godine

Za sve dodatne informacije posjetite sajt konferencije www.savremenimaterijali.info
Želimo Vam puno uspjeha u učešću na konferenciji.

Oganizator konferencije
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab