Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


1 - 2.9.2019.

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 15.8.2019.
Обавјештење о прихватању апстракта 15.8.2019.
Рок за достављање радова 15.8.2019.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 20.8.2019.
Рок за пријаву учешћа 20.8.2019.
Конференција 1 - 2.9.2019.

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab