Contemporary Materials 2022 - Savremeni Materijali

8 - 9.9.2022.

Пријава рада за конференцију

Академија наука и умјетности Републике СрпскеБана Лазаравића 1
78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Телефон: +387 51 333 700
Факс: +387 51 333 701
anurs@blic.net

Академија наука и умјетности Републике Српске основана је 1996. године као највиша научна, умјетничка, радна и репрезентативна установа у Републици Српској са задатком да развија и подстиче науку и унапређује умјетничку дјелатност. Те задатке и циљеве Академије остварује 46 чланa Академије (редовни, дописни и инострани чланови) распоређени у четири одјељења: Одјељење друштвених наука Одјељење за књижевност и умјетност, Одјељење природно-математичких и техничких наука и Одјељење медицинских наука. Академија има већи број одбора, центара и института као радних тијела у којима је ангажовано око 150 научних радника, универзитетских професора, истраживача и других стручњака. Желећи да свој рад учинимо доступним што ширем кругу заинтересованих успоставили смо ову Интернет страну.

Предсједник Академије, Академик Рајко Кузмановић


44.77588, 17.19412 Како доћи до организатора: Одштампај

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab