Contemporary Materials - 2011 - Савремени материјали


1 - 2.7.2011.

Одјељење природно-математичких наука Академије наука и умјетности Републике Српске организује, већ традиционално, по четврти пут, научни скуп "Савремени материјали". Скупови који су одржани претходне три године изазвали су велико интересовање научноструч

Одјељење природно-математичких наука Академије наука и умјетности Републике Српске организује, већ традиционално, по четврти пут, научни скуп "Савремени материјали". Скупови који су одржани претходне три године изазвали су велико интересовање научноструч

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab