Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali

7 - 8.9.2023.

Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali

Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje, već tradicionalno, Šesnaesti put MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU „SAVREMENI MATERIJALI“

Skupovi koji su održani prethodnih  godina izazvali su veliko interesovanje naučnostručne javnosti, i tako nas potakli i obavezali da naredni skupovi budu još bolje organizovani.

Cilj konferencije je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti savremenih materijala i njihova primjena u nauci, tehnologiji i industriji.

Ove godine, u okviru plenarne i poster sesije, učešće će uzeti  eminentni naučnici i stručnjaci iz zemlje i inostranstva.

XV međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ će se održati 7. i 8. septembra 2023.

Rad na konferenciji odvijaće se u okviru tri simpozijuma, sa uvodnim predavanjima i poster prezentacijama.


SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

 • klasični, kvantni i nanopristupi čvrstom stanju materije
 • metali i legure
 • keramika, kompozitni materijali i polimeri
 • optički materijali
 • magnetni materijali
 • neorganski nanomaterijali
 • metode i instrumenti za karakterizaciju fluida
 • koloidni materijali
 • eko-materijali i eko-tehnologija

 SIMPOZIJUM B: Biomaterijali i nanomedicina

 • biopolimeri
 • sintetički polimeri
 • metalni biomaterijali
 • keramički i staklasti biomaterijali
 • kompozitni biomaterijali
 • nanomaterijali i nanotehnologija u stomatologiji i farmaciji
 • bionanočestice, kvantne tačke u dijagnostici i terapiji
 • bionanosenzori i nanomedicina

SIMPOZIJUM C: Voda

 • struktura vode
 • biološke vode i tečni kristali
 • akvaporini, ekstracelularne i intracelularne vode
 • metabolizam vode i uzročnici bolesti
 • isključivanje zone u vodi
 • spektroskopija vodom i akvafotomici
 • voda nanoslojeva i nanotečnosti
 • nanomedicina na vodenoj bazi

Sažetak rada i ključne riječi sa naznakom simpozijuma dostaviti najkasnije do 2. jula 2023.

Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 15. jula 2023. 

Krajnji rok za dostavu kompletnog rada je 10. avgust 2023.

Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije.

Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije.

Prihvaćeni radovi nakon recenziranja biće objavljeni u časopisu „Contemporary materials“ ili u zborniku radova.

Kotizacija za učešće na konferenciji je 100KM po radu. Troškove poreza, bankarske provizije i troškove pri inostranom plaćanju kotizacije snose učesnici konferencije.

Za instrukcije za plaćanje i uplatu kotizacije obratiti se agenciji UNIS TOURS, Kralja Alfonsa XIII 7, 78000 Banja Luka (Telefon: +387 51 340 966, Faks: +387 51 340 968 e-pošta: drasko.sukalo@unistours.com, Web:  www.unistours.com).

Za uplate unutar države broj računa je sljedeći: Nova banka ad, 555-007-00211062-93. Za uplate iz inostranstva preuzmite instrukcije za plaćanje.

Pri uplati kotizacije obavezno naznačiti ID broj rada.
Krajnji rok za uplatu kotizacije je 24. avgust 2023.

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab